Serwis instalacji i armatury przemysłowej

Firma DSM świadczy usługi uruchomienia i nadzoru nad montażem, a także szereg usług serwisowych dostarczonych urządzeń w kraju i za granicą.

W celu usprawnienia kontaktu z naszym specjalistą prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza.

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Nieprawidłowy adres e-mail.
Nieprawidłowy numer telefonu.
To pole jest wymagane.
Nieprawidłowe dane
To pole jest wymagane.
Tło serwisu

Serwis – naprawa i regeneracja przepustnic, klap, diverterów i ich napędów

Przepustnice, klapy oraz divertery stanowią nieodłączny element każdej instalacji oczyszczania spalin. Są wykorzystywane do regulacji, odcinania, zmiany kierunku lub wymuszania przepływu spalin, powietrza w konkretnym kierunku. Przepustnice, jako urządzenia regulacyjne, należą do zbioru części w instalacji odsiarczania spalin, odazotowania spalin, odpylania. Eksploatacja takich instalacji naraża je na działanie szkodliwych zanieczyszczeń bądź uszkodzenia mechaniczne.W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy konserwację i serwis tego typu urządzeń.

Odpylanie jest stosowane w procesach technologicznych, w których powstają zanieczyszczenia. Wszelkiego rodzaju pyły bądź opary nie powinny rozprzestrzeniać się w pomieszczeniu, w którym pracują ludzie, dlatego zanieczyszczenia muszą być skutecznie odprowadzane przez wybrane systemy odpylania. Pyły, dymy, powietrze o zmiennej temperaturze czy zanieczyszczenia gazowe przechodzą przez system rurociągowy, do którego obsługi wykorzystuje się przepustnice, zawory oraz inne elementy armatury przemysłowej.

Naprawa przepustnic i zaworów pneumatycznych, ręcznych bądź elektrycznych stanowi niezwykle istotną czynność, która wpływa na funkcjonowanie całego systemu odpylania. Podczas doboru przepustnic spalin i powietrza (i innych) bierze się pod uwagę różne parametry: od przeznaczenia tej części, przez ilość, prędkość przepływu i skład chemiczny zanieczyszczonego medium, aż po sposób sterowania czy planowany okres eksploatacji.

Bez uwzględnienia tych wszystkich cech, właściwości oraz zmiennych, często wymagana jest naprawa lub regeneracja przepustnicy. Specjaliści z naszego przedsiębiorstwa chętnie pomagają w tej kwestii oraz doradzają najkorzystniejsze rozwiązania na przyszłość. W efekcie - używanie przepustnic, diverterów, klap oraz innych elementów armatury przemysłowej jest bezpieczne i niezawodne.

Kiedy niezbędny jest serwis przepustnic i armatury przemysłowej?

Problemy z przepustnicą mogą wynikać z jej ewentualnych uszkodzeń mechanicznych lub/i chemicznych na skutek niewłaściwego doboru urządzenia do parametrów pracy. Częstym powodem uszkodzeń są niskie temperatury przepływających spalin (często spowodowane niewłaściwą izolacją kanałów spalin) lub innych zanieczyszczonych gazów, a także osadzający się pył na ściankach kanałów i ogranicznikach klap. Przez nieprawidłowe działanie poszczególnych elementów sterujących, odnotowuje się między innymi straty ciśnienia czy nieszczelność układu, co może stanowić poważne zagrożenie dla całego procesu technologicznego oraz osób pracujących przy danej instalacji. Z drugiej strony nieprawidłowe działanie instalacji oznacza także utratę pieniędzy przy korzystaniu z instalacji i współpracującej z nią automatyki, które nie dają pożądanych efektów.

Serwis polega między innymi na sprawdzeniu szczelności, ocenie stanu technicznego, przeglądzie siłowników czy kontroli występowania korozji lub uszkodzeń mechanicznych. Przyczyny awarii mogą być różne: niedostosowanie parametrów armatury przemysłowej do panujących warunków (np. podwyższona wilgotność), zbyt niska szczelności, błędy w montażu, problemy z ciśnieniem i tym podobne. Ogromne znaczenie ma również zmiana położenia przepustnicy - dzięki odpowiednim modyfikacjom steruje się ilością przepływającego medium, co z kolei pomaga w uzyskaniu właściwego bilansu przepływu medium i rozłożenia ciśnień w instalacji.

Profesjonalna regeneracja przepustnic i zaworów w DSM! Wszystkich zainteresowanych naprawą kluczowych elementów armatury przemysłowej zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.

Przykładowe usterki

Klapa / przepustnica / diverter nie steruje się (nie można uruchomić urządzenia)

Przyczyną może być zablokowany wał na łożysku lub dławnicy lub blokowanie skrzydła klapy przez mechaniczną blokadę w kanale.Zablokowanie wału ma miejsce często z powodu korozji spowodowanej obniżeniem temperatury spalin poniżej tzw. punktu rosy i korozją elementów urządzenia. Przyczyny : korozja, wilgoć, pozostawione w kanale elementy stalowe itp.Czasem zablokowanie klapy ma miejsce z powodu nawarstwienia się znacznej ilości pyłu na skrzydłach klapy. W takiej sytuacji napęd nie daje rady przesterować urządzenia a układ sterowania (automatyki) sygnalizuje wystąpienie awarii.

Brak szczelności klapy w pozycji zamkniętej

Klapa ma niedomknięte skrzydła, ponieważ na ogranicznikach zebrał się pył lub doszło do uszkodzenie mechanicznego np. wału skrzydła (skręcony wał, uszkodzone połączenie kołkowe itp.).

Uszkodzony napęd

Przyczyn może być wiele, czasami napędy elektryczne, pneumatyczne czy nawet ręczne doznają uszkodzeń bądź są w niewłaściwy sposób użytkowane i przepalają się np. silniki w napędach elektrycznych. Możliwe również, że jedna z posiadanych przez napęd funkcji przestanie działać np. awaryjne przesterowanie - gdy na obiekcie podaje się zbyt niskie napięcie bądź napęd nie jest podłączony właściwie.W przypadku napędów pneumatycznych przyczyną może być zbyt niskie ciśnienie powietrza (napęd miał być zasilany ciśnieniem min. 6 bar a dociera do niego 3,5 bar i nie wytwarza odpowiedniego momentu obrotowego do przesterowania urządzenia).