Wróć do sektorów

Dla elektrowni

Klapy odcinające i regulacyjne spalin i powietrza stosowane są w branży energetycznej.

DSM zajmuje się projektowaniem produktów dla elektrowni - z uwzględnieniem specyfiki branży, lokalizacji urządzeń oraz szczególnych potrzeb. Jesteśmy także obecni przy montażu klap oraz ich rozruchu.

Projekty dla elektrowni

Pęd technologiczny oddziałuje na wszystkie gałęzie gospodarki, sprawiając, że dynamicznie się one rozwijają. Branża energetyczna również wymaga nowych i lepszych rozwiązań, aby mogła sprostać wymogom dotyczącym emisji. Wytwarzanie oraz przesyłanie energii elektrycznej jest ważnym elementem gospodarki, w którym nie mogą pojawiać się zakłócenia. Przy takim pędzie i prężnym rozwoju szczególnie ważne jest nastawienie na bezpieczeństwo oraz wdrożenie wszelkich mechanizmów, które je zapewnią. 

Dlatego w DSM przykładamy ogromną wagę do projektowanych przez nas produktów do elektrowni: klap odcinających i regulacyjnych spalin i powietrza, które wykorzystywane są do istotnych w energetyce instalacji do odsiarczania, odazotowania  czy odpylania spalin.

Klapy do odsiarczania spalin w elektrowni

DSM zajmuje się kompleksowym projektowaniem klap na indywidualne zamówienie klienta, uwzględniając specyfikę branży, a także lokalizację urządzeń. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest bezpieczeństwo, dlatego projektowane przez nas klapy do instalacji odsiarczania spalin spełniają wszelkie wymagane normy oraz wymagania dotyczące czasu przesterowania. 

Instalacja odsiarczania spalin jest istotna dla usuwania tlenków siarki, które powstają w procesie spalania. Z tego względu musi ona spełniać wymogi związane z bezpieczeństwem i ekologią. Jednym z istotnych elementów jest klapa spalin a projektem tych produktów dla elektrowni zajmujemy się w DSM. Nie tylko tworzymy konstrukcję dla elektrowni, ale także jesteśmy obecnie przy pierwszym rozruchu instalacji. Bierzemy odpowiedzialność za szczelność projektowanych przez DSM produktów dla elektrowni takich jak klapy spalin z układami powietrza doszczelniającego, które są istotnym elementem instalacji odsiarczania spalin.

DSM – urządzenia dla elektrowni 

Szczelność klap w instalacji odsiarczania spalin jest istotna dla bezpieczeństwa personelu. Urządzenia dla elektrowni i wszelkie komponenty, które tworzą instalację, muszą spełniać restrykcyjne wymogi. Do zadań DSM należy zaprojektowanie produktów dla elektrowni z uwzględnieniem tych czynników i dostosowania ich do warunków pracy. Świadczymy usługi nadzoru nad montażem, pierwszym uruchomieniem oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Istotne w przemyśle energetycznym instalacje do odsiarczania, odazotowania czy odpylania spalin muszą być wyposażone w prawidłowo zaprojektowane klapy spalin, które będą całej instalacji gwarantowały bezpieczeństwo.

Klapy są jednym z elementów instalacji oczyszczania spalin. Każdorazowo wymagają wielu uzgodnień ze względu na różnorodność miejsc zabudowy, wielkość i rodzaj instalacji oraz typu modernizacji (nowa instalacja, przebudowa istniejącej instalacji).

dla-elektrowni-galeria-1