Klapy odcinające i regulacyjne spalin i powietrza stosowane są w branży energetycznej.

DSM zajmuje się projektowaniem produktów dla elektrowni - z uwzględnieniem specyfiki branży, lokalizacji urządzeń oraz szczególnych potrzeb. Jesteśmy także obecni przy montażu klap oraz ich rozruchu.

Więcej

Klapy odcinające oraz klapy regulacyjne gorącego i zimnego powietrza przyczyniają się do zmniejszenia emisji spalin.

Projektowane przez DSM klapy spalin czy przepustnice tworzymy z uwzględnieniem specyfiki branży i instalacji, której mają służyć.

Więcej

DSM projektuje klapy odcinające oraz regulacyjne do sterowania przepływem medium używane w instalacjach oczyszczania spalin wykorzystywanych w termicznym spalarniach odpadów.

Sprawujemy także nadzór techniczny nad ich montażem i uruchomieniem.

Więcej

Przemysł morski musi wprowadzać najnowocześniejsze technologie wspomagające ograniczenie emisji spalin oparte na skraberach.

Produkty dla stoczni, takie jak klapy odcinające i divertery projektowane przez DSM, muszą spełniać najwyższe standardy, podlegać uznaniom Towarzystw Kwalifikacyjnych, wymogi dostosowane do branży oraz konstrukcji statków.

Więcej

Projektowane przez DSM klapy odcinające i regulacyjne będące produktem dla stalowni, przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów i szkodliwych pyłów.

Nasze projekty dostosowujemy do specyfiki branży i konstrukcji instalacji oczyszczania gazów.

Więcej

Huty szkła przy wytapianiu produktu korzystają z wielu procesów, które poddane są działaniu bardzo wysokich temperatur.

Dochodzi wtedy do powstawania tlenków azotu czy dwutlenku węgla, a klapy odcinające projektowane przez DSM, blokują ich emisję bezpośrednio do atmosfery, odprowadzając gazy do właściwych instalacji odpowiedzialnych za ich unieszkodliwianie.

Więcej

Nie znalazłeś swojej branży? Złóż zapytanie.

Formularz kontaktowy
Telefon z wiadomością