Polityka prywatności

Administrator danych i kontakt do niego:

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z serwisu jest DSM Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach k/Poznania ul. Logistyczna 7b, 62-080 Tarnowo Podgórne tel. +48 793 563 310 e-mail: biuro@dsmtech.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Zakres zbieranych danych.

 1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazywanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

Źródło danych.

 1. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwioną sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą jak opis sprawy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/a dane mogą przetwarzane być w celu:

 • Analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Udzielania odpowiedzi na zadane pytania, zgłoszenia serwisowego przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądania użytkowników ( art.6 ust. 1 lit. a i f RODO).

Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/ Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych.

 1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępnianiaAdministratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzania danych.

Ma Pani/Pan prawo:

 • Żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii ( art. 15 RODO).
 • Żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO)- w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO).
 • Żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe- może Pani/Pan żądać ograniczenia  przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych.
 • Wniesienie skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Obiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty.

Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika ( komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymanie sesji użytkownika ( np. po zalogowaniu), zapamiętanie hasła ( za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale takżeanalizy wizyty i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlania strony.  Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarekumożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjachch opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jej wizycie.

Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym  akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystywanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.