Wróć do sektorów

Dla hut

Huty szkła przy wytapianiu produktu korzystają z wielu procesów, które poddane są działaniu bardzo wysokich temperatur.

Dochodzi wtedy do powstawania tlenków azotu czy dwutlenku węgla, a klapy odcinające projektowane przez DSM, blokują ich emisję bezpośrednio do atmosfery, odprowadzając gazy do właściwych instalacji odpowiedzialnych za ich unieszkodliwianie.

Projekty dla hut szkła

W produkcji szkła w hucie zachodzi szereg rozmaitych procesów - z użyciem wielu surowców oraz technik produkcji. Najważniejszym etapem jest wytop szkła, a w tym celu stosuje się różne typy pieców, w których musi dojść do procesu rozgrzewania całej masy. Wymaga to bardzo dużych temperatur i wysokiego zużycia energii. Stąd proces przetwarzania szkła w hutach, prowadzi do reakcji chemicznych, przez które wydzielają się tlenki siarki, azotu, dwutlenek węgla. Niewłaściwe zabezpieczenie będzie powodowało emisję szkodliwych substancji do atmosfery. 

Normy i wymogi ekologiczne kategorycznie zabraniają takich działań, dlatego niezbędne są produkty dla huty szkła, które zminimalizują emisje spalin. Dlatego w DSM projektujemy klapy, które są częścią instalacji oczyszczania spalin w hutach szkła. 

Instalacje oczyszczania spalin w hutach szkła

Masa szklarska, która w piecach rozgrzewana jest do bardzo wysokich temperatur, generuje duże zużycie energii, które oddziałuje niekorzystnie na środowisko. Temu procesowi towarzyszy emisja spalin, azotu czy siarki oraz innych zanieczyszczeń i metali ciężkich, które przenikają do atmosfery. Huty szkła w swoich zakładach wdrażają instalacje, które minimalizują lub hamują ten proces. Wymogiem jest stosowanie systemów służących oczyszczaniu spalin i ich odazotowaniu. Projektowaniem i nadzorowaniem klap odcinających zajmuje się DSM. Dostosowujemy klapy do konkretnych branż i miejsc docelowych. Projektujemy klapy z uwzględnieniem specyfiki tej gałęzi przemysłu. Produkty do hut, takie jak klapy i przepustnice, konstruujemy według zaleceń oraz potrzeb klienta, konsultując z nim najważniejsze aspekty. 

Projekty klap dla hut szkła

Mamy wieloletnie doświadczenie w branży, znamy potrzeby przedsiębiorstw, takich jak huty szkła. Wiemy, jak ważne jest wdrażanie rozwiązań, które zgodne są z ekologicznymi wymogami. Produkty dla huty, aby spełniały te normy, muszą być przede wszystkim odporne na działanie wysokich temperatur, gdyż będą na nie narażone. Dlatego klapy odcinające muszą być projektowane z uwzględnieniem takich warunków i komponentów najwyższej jakości. Instalacje do oczyszczania spalin w wielu miejscach w Polsce i na świecie wyposażone są w klapy odcinające i regulacyjne, które były projektowane przez DSM. Wiemy, jakie produkty dla hut są niezbędne i jakie wdrożenia muszą być zastosowane, aby klapy spełniały swoją funkcję w stu procentach. Jesteśmy obecni przy rozruchu instalacji i nadzorujemy szczelność oraz prawidłowe działanie naszych klap. 

W przemyśle szklarskim panują bardzo wysokie temperatury, dlatego produkty dla hut muszą być wykonywane z odpowiednich jakościowo komponentów, które nie zostaną zniszczone przy roztapianiu masy. DSM uwzględnia ten proces przy projektowaniu klap.

Zespół inżynierów z DSM opracowuje najlepsze rozwiązania dla hut szkła i dostarcza im solidnie wykonane klapy odcinające i regulacyjne do instalacji oczyszczania spalin. Nadzorujemy także proces ich wdrażania w miejscu docelowym.

dla-hut-galeria-1