Wróć do sektorów

Dla spalarni odpadów

DSM projektuje klapy odcinające oraz regulacyjne do sterowania przepływem medium używane w instalacjach oczyszczania spalin wykorzystywanych w termicznym spalarniach odpadów.

Sprawujemy także nadzór techniczny nad ich montażem i uruchomieniem.

Projekty dla spalarni odpadów

Segregacja i utylizacja odpadów to ważne zagadnienie we współczesnym świecie. Przyrost ludności oraz intensywna konsumpcja generuje sporą ilość odpadów, które wymagają przetworzenia i zredukowania. Jest to ważny aspekt działań, które zmierzają do ochrony środowiska oraz minimalizacji szkodliwych odpadów. 

Segregacja i recykling jest jedną z dróg do tego, aby radzić sobie z globalnym kryzysem ekologicznym oraz zdecydowanym zmniejszeniem zalegających odpadów komunalnych. W procesie tym istotne jest także termiczne przekształcanie nieczystości, którym zajmuje się spalarnia odpadów. Dla ochrony środowiska (ze względu na emisję spalin, która wydzielana jest podczas utylizacji) w miejscach tych niezbędne są instalacje oczyszczania spalin, dla których DSM projektuje i dostarcza różnego rodzaju klapy  regulacyjne i odcinające. 

Instalacja oczyszczania spalin dla spalarni odpadów 

W spalarni odpadów utylizuje się nieczystości komunalne, przemysłowe, niebezpieczne, a także takie, które pochodzą z osadów ściekowych. Celem termicznego przekształcania odpadów jest unieszkodliwienie oraz zneutralizowanie tych zanieczyszczeń i zminimalizowanie ich objętości. Przed trafieniem do spalarni, wszelkie odpady są segregowane i przygotowywane do procesu utylizacji.

Odpady trafiają do komór spalania, które muszą być wyposażone w układy odprowadzające spaliny i doprowadzające powietrze. Najistotniejszym elementem jest instalacja oczyszczania powstałych spalin. Podczas spalania odpadów wydzielają się zanieczyszczenia, które nie mogą być emitowane do powietrza. Instalacje oczyszczania spalin dla spalarni odpadów zapobiegają takiemu zjawisku, które jest szkodliwe dla ekologii. Ważnym elementem tego systemu są układy oczyszczania i odprowadzania spalin, w których częścią są urządzenia projektowane i dostarczane przez DSM. 

Produkty dla spalarni odpadów od DSM

Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i nadzorem nad realizacją, doradztwem technicznym w zakresie oferowanych klap spalin czy  powietrza. Firmę tworzy zespół doświadczonych inżynierów zajmujących się projektowaniem klap odcinających i regulacyjnych dla klientów z całego świata. Dzięki temu konstruktorzy posiadają bogate doświadczenie płynące ze współpracy z wieloma firmami dostarczającymi instalacje dla spalarni odpadów.

Termiczne przekształcanie w procesie spalania odpadów to proces, który obwarowany jest regulacjami w zakresie emisji. Projektowane przez DSM klapy są częścią instalacja oczyszczania spalin, dzięki której można zminimalizować szkodliwe emisje zanieczyszczeń do atmosfery.

DSM projektuje urządzenia dla spalarni odpadów na całym świecie, a to czyni z nas ekspertów w doborze i dostawach klap dla instalacji pomocniczych kotła i instalacji oczyszczania spalin. Inżynierskie umiejętności i bogate doświadczenie sprawia, że nasze projekty tworzymy z uwzględnieniem najnowszych technologii, które dostosowujemy do branży.

dla-spalarni -galeria-1