Wróć do sektorów

Dla elektrociepłowni

Klapy odcinające oraz klapy regulacyjne gorącego i zimnego powietrza przyczyniają się do zmniejszenia emisji spalin.

Projektowane przez DSM klapy spalin czy przepustnice tworzymy z uwzględnieniem specyfiki branży i instalacji, której mają służyć.

Projekty dla elektrociepłowni

W elektrociepłowni pracuje zespół urządzeń, które mają za zadanie wytwarzać energię elektryczną - przy wykorzystaniu szeregu przemian energetycznych, w których najistotniejsze znaczenie ma ciepło.

Sam proces, podczas którego produkuje się energię elektryczną i cieplną, może dokonywać się rozdzielnie, to znaczy wytwarza się osobno prąd w elektrowni oraz ciepło w ciepłowni. Można tego dokonać także w jednym układzie w elektrociepłowni. Tutaj trzeba pamiętać, że ten sektor przemysłu używa różnego rodzaju paliw, dlatego tak ważne jest tutaj dobranie produktów do elektrociepłowni, które będą wspomagały bezpieczeństwo, a przede wszystkim ochronę środowiska. Jednym z takich elementów są klapy odcinające i przepustnice powietrza projektowane przez DSM.


 DSM projektuje klapy spalin, a nasi specjaliści są obecni podczas pierwszego rozruchu całej instalacji. Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest każdy komponent dla sprawnego funkcjonowania systemu odazotowania spalin oraz ogólnego bezpieczeństwa.