Zakłady przemysłowe i procesy, które w nich zachodzą, przyczyniają się do zanieczyszczenia atmosfery oraz środowiska lądowego i wodnego. Jest to spowodowane substancjami, które...

Zakłady przemysłowe takie jak huty czy stocznie są nieodłącznym elementem wielu gałęzi polskiej gospodarki i bezpośrednio przyczyniają się do jej wzrostu. Mają jednak swoją ciemną st...

Produkty do regulacji strumienia gazów to niezbędny element instalacji oczyszczających emitowane spaliny w takich zakładach przemysłowych jak huty, stalownie czy stocznie oraz w elektro...