Blog

Bez skutecznie działającego i prężnie rozwijającego się przemysłu trudno wyobrazić sobie wzrost gospodarczy, do którego dążymy jako cywilizacja. Jednak przemysł niesie nie tylko szans...

Instalacje rurociągów przemysłowych są narażone na działanie skoków temperatury i ciśnień oraz silne wibracje czy drgania mechaniczne wywołane czynnikami fizycznymi. Chcąc zapobiec usz...

Już od kilku lat każdy nowy i istniejący obiekt energetyczny  musi spełniać wymogi określone w IED - Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (ang. Industrial Emissions Dir...

Zakłady przemysłowe i procesy, które w nich zachodzą, przyczyniają się do zanieczyszczenia atmosfery oraz środowiska lądowego i wodnego. Jest to spowodowane substancjami, które...