Zakłady przemysłowe i procesy, które w nich zachodzą, przyczyniają się do zanieczyszczenia atmosfery oraz środowiska lądowego i wodnego. Jest to spowodowane substancjami, które są emitowane z takich ośrodków jak stocznie, elektrociepłownie czy spalarnie odpadów. Żeby zredukować emisję szkodliwych gazów, stosuje się m.in. divertery, czyli zawory pneumatyczne rozdzielające

Czym jest i jak działa diverter?

Divertery odcinające to elementy instalacji oczyszczających spaliny na statkach, które służą do odcinania strumienia gazów w kanałach. Dzięki specjalnym uszczelnieniom na zamknięciu kanału można ograniczyć negatywny wpływ działania salin na środowisko zewnętrzne.

Urządzenia te składają się z dwóch klap we wspólnym korpusie, które przekierowują strumień gazów (np. powietrza lub spalin) na rozgałęzieniach rurociągów. Divertery mogą pracować dwustanowo, tzn. z jedną klapą otwartą a drugą zamkniętą, co daje większe możliwości w dopasowaniu instalacji do procesów przeprowadzanych w zakładzie. Drugą opcją jest regulacja przepływu gazu jednym lub drugim kanałem.

Tak jak w przypadku pojedynczych klap w diverterach wykorzystuje się wiele typów uszczelnień skrzydeł, które pozwalają na uzyskanie podwyższonych szczelności na zamknięciu. Stosuje się do nich dowolny rodzaj siłowników przeznaczonych do napędu armatury. Zespoły klap bardzo często stosuje się w układach kogeneracyjnych, czyli wytwarzających zarówno prąd, jak i ciepło np. w elektrociepłowni. Wówczas diverter znajduje się na wyjściu z turbiny silnika i przekierowuje spaliny na komin lub wymiennik ciepła.

Divertery mogą być wykonane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb danej instalacji i warunków panujących w zakładzie przemysłowym. Można bowiem wykonać urządzenie ze zmienną średnicą kanału, a także z różnymi kątami rozwidlenia.

Zawór rozdzielający pneumatyczny vs. zawór rozdzielający elektryczny

Oprócz zespołu klap diverter można określić również jako wielkogabarytowy zawór, którego przyłącza mają identyczny przekrój i wielkość jak kanał spalin. Zawór rozdzielający, czyli diverter można podzielić ze względu na napęd:

  • napęd pneumatyczny
  • napęd elektryczny

Oprócz tego zawory rozdzielające mogą mieć elektryczne lub pneumatyczne sterowanie. Sposób sterowania określa dostęp do medium sterującego na statku (powietrze lub zasilanie), którego zadaniem jest zmiana położenia dróg przepływu wewnątrz zaworu.

Divertery w układzie pneumatycznym

Żeby dowiedzieć się, jak działa diverter, czyli zawór rozdzielający pneumatyczny, na początku warto poznać funkcjonowanie układu pneumatycznego. Medium, które przepływa przez układ, jest sprężone powietrze, które wykonuje daną pracę. Innymi słowy, przepływ sprężonego powietrza może wywołać przepływ sił i momentów obrotowych napędzających i sterujących układem pneumatycznym. Zalety wykorzystywania pneumatyki w przemyśle to przede wszystkim niski koszt oraz brak awarii.

Divertery w przemyśle morskim

Klapy dla stoczni - tutaj regulowanie strumienia gazów jest niezwykle istotne. Statki i transport morski są bowiem źródłem zanieczyszczeń przyczyniających się do skażenia zarówno wód, jak i powietrza oraz szkodzących żywym organizmom. Instalacje z diverterami są więc elementem umożliwiającym ograniczenie niekorzystnego wpływu przemysłu morskiego na przyrodę. Zapobiegają rozprzestrzenianiu się w środowisku morskim takich szkodliwych substancji jak tlenki siarki czy tlenki azotu, które są produktem ubocznym spalania paliw w silnikach głównych i agregatach prądotwórczych.

Polskie stocznie montują urządzenia, które mają przyczynić się do zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia powietrza. Należą do nich m.in. skrubery (zwane też skraberami), czyli urządzenie filtracyjne, w których montuje się zawory rozdzielające. Przepompowują zanieczyszczone spaliny do specjalnej komory, w której ma ono kontakt z odpowiednią ilością wody i innych związków chemicznych. Metodę tę nazywa się absorpcją lub mokrą filtracją.

FAQ

1. Czym różni się diverter elektryczny od pneumatycznego?

Divertery, czyli zespoły klap, to zawory rozdzielające, które mogą różnić się układem napędowym. Z tego względu dzielą się na pneumatyczne i elektryczne.

2. Czym charakteryzują się divertery pneumatyczne?

Medium, które służy do napędzania i sterowania zaworem rozdzielającym, jest w tym wypadku sprężone powietrze.

3. Gdzie stosuje się divertery?

Są elementem instalacji EGCS. Służą do przekierowywania spalin. Używa się ich na szeroką skalę w przemyśle morskim, np. na statkach z instalacjami oczyszczania spalin.