Bez skutecznie działającego i prężnie rozwijającego się przemysłu trudno wyobrazić sobie wzrost gospodarczy, do którego dążymy jako cywilizacja. Jednak przemysł niesie nie tylko szanse dla ludzkości, ale też zagrożenia dla środowiska poprzez emisję szkodliwych spalin. Dlatego dziś powstają takie produkty jak przepustnice żaluzjowe – sprawdź, do czego służą!

Czym są przepustnice żaluzjowe i do czego służą?

Przepustnice żaluzjowe, nazywane także klapami żaluzjowymi, są jednym z typów przepustnic stosowanych w różnych systemach i procesach do odcinania i regulowania dopływu strumienia gazów, w tym powietrza i spalin, i mediów sypkich wykorzystywanych w transporcie rurociągowym. Pełniąc funkcję odcinającą, stają się formą szczelnej przegrody między konkretną przestrzenią a pozostałą częścią instalacji. Przepustnice żaluzjowe stosuje w kanałach o przekroju prostokątnym.

Takie elementy armatury przemysłowej jak przepustnice żaluzjowe mają za zadanie wspierać zapobieganie szkodliwej emisji spalin do atmosfery i utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w zakładach przemysłowych.

Przepustnice żaluzjowe wytwarzają wyspecjalizowane podmioty takie jak np. nasza firma DSM. Projektujemy je indywidualnie – czyli uwzględniamy wszystkie potrzeby klientów, specyfikę gałęzi przemysłu i branży. Każda przepustnica spełnia obowiązujące standardy i wymogi prawne, a skuteczność jest potwierdzona normami i certyfikatami.

Jak wyglądają przepustnice żaluzjowe?

Przepustnice żaluzjowe swoją nazwę zawdzięczają konstrukcji – klapy składają się z kilku komponentów, które łączą się lub zachodzą na siebie niczym żaluzje w oknie, co z jednej strony przekłada się na wysoką szczelność, ale z drugiej na możliwość bardzo dokładnej regulacji przepływu powietrza bądź medium. W zastosowaniach, które wymagają pełnego odcięcia strumienia powietrza, stosuje się także klapy żaluzjowe z powietrzem doszczelniającym.

Są to klapy prostokątne, a składają się z ramy i wypełnienia. Ich kształt, wymiary, konstrukcja, zastosowane materiały, szczelność, typ napędu i sterowania oraz funkcjonalności są dostosowywane do przeznaczenia, koniecznych do spełnienia norm czy wymogów, warunków technicznych i specyfiki środowiska pracy (np. zakres temperatur). Istnieje również możliwość dostosowywania przepustnic do specjalnych parametrów, w tym agresywnych mediów i bardzo wysokich temperatur i ciśnień. Klapy powstają również w wariantach wieloskrzydłowych, a wykorzystuje się w nich wiele typów uszczelnień skrzydeł.

Klapy żaluzjowe obsługuje się na różne sposoby głównie automatycznie poprzez montaż siłownika elektrycznego, hydraulicznego bądź pneumatycznego. W zależności od potrzeb można wykorzystać dowolny siłownik do napędu armatury przemysłowej. Część modeli działa samoczynnie – w chwili zatrzymania przepływu powietrza.

 

Sprawdź naszą ofertę!

 

Jakie procesy technologiczne wymagają stosowania przepustnic żaluzjowych?

Przepustnice żaluzjowe są wykorzystywane w licznych procesach technologicznych – wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność odcinania lub regulacji strumienia przepływu gazu i mediów sypkich i skutecznej filtracji zanieczyszczeń do wymaganych wartości emisji. To rozwiązania stosowane zarówno w małych, jak i dużych obiektach przemysłowych działających w różnych gałęziach gospodarki, np. w elektrowniach i elektrociepłowniach, spalarniach odpadów, stoczniach oraz hutach i stalowniach, w procesach takich jak spalanie biomasy, termiczna utylizacja odpadów, odsiarczanie spalin czy redukcja emisji tlenków azotu.

Wytwarzanie energii – elektrownie i elektrociepłownie

Przepustnice odcinające i regulujące strumienie powietrza i spalin wykorzystywane są przede wszystkim w sektorze energetycznym w instalacjach do odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin powstałych w wyniku spalania węgla i gazu ziemnego czy innych paliw. Emisja związków siarki oraz tlenków azotu do atmosfery wiąże się z zakwaszeniem środowiska i jego degradacją, czego przykładem jest m.in. zniszczony las w Górach Izerskich, ale ma też szkodliwy wpływ na zdrowie: może prowadzić do ciężkich czy przewlekłych chorób dróg oddechowych. Dlatego tak istotne jest ograniczanie emisji tych niebezpiecznych związków, do czego Polska – tak jak inne kraje Unii Europejskiej – została zobowiązana prawem wspólnotowym.

Instalacje tego typu są ważne też z punktu widzenia personelu elektrociepłowni czy elektrowni. Dzięki odpowiedniemu działaniu oraz szczelności tworzą bezpieczne środowisko pracy dla tysięcy ludzi.

Utylizacja odpadów – nowoczesne spalarnie

Przepustnice żaluzjowe odgrywają ważną rolę także w instalacjach oczyszczania spalin – do odcinania, regulowania i sterowania przepływem medium – w spalarniach odpadów. Termiczne przekształcanie tych odpadów, które nie mogą zostać poddane recyklingowi – komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych oraz pochodzących z osadów ściekowych – jest dzisiaj wciąż jednym z najskuteczniejszych sposobów na ich unieszkodliwianie oraz minimalizowanie ich objętości. Nowoczesne spalarnie odpadów – np. Ekospalarnia w Krakowie – nie tylko skutecznie oczyszczają wytwarzane spaliny, spełniając surowe wymagania, ale jednocześnie zamieniają je na energię elektryczną i cieplną.

Klapy żaluzjowe i inne elementy odcinające i regulujące są częścią nowoczesnych instalacji oczyszczania spalin, które minimalizują ich szkodliwy wpływ na środowisko, lecz jednocześnie pozwalają spalarni odpadów uwolnić społeczeństwo od rozrastających się i niebezpiecznych wysypisk czy składów.

Transport morski – działalność stoczni

Z jednej strony ciężko wyobrazić sobie dzisiejszy zglobalizowany świat bez transportu morskiego. Z drugiej odpowiada on za emisję zanieczyszczeń – tlenków siarki, tlenków azotu i dwutlenku węgla: produktów spalania paliw używanych do napędzania silników, przyczyniając się do skażenia powietrza i wód. Obniżenie, a przyszłościowo maksymalna redukcja emisji tych spalin jest możliwa dzięki nowym systemom ich oczyszczania, w których wykorzystuje się klapy odcinające i divertery do skraberów, czyli urządzeń absorbujących szkodliwe związki. Diverter jest zespołem dwóch klap odcinających o wspólnym napędzie w korpusie – służy do przekierowywania strumienia gazów czy spalin do rurociągów. Te elementy, tworzone przez naszych inżynierów DSM, są obecne w setkach statków różnego typu pracujących na całym świecie.

Wytwarzanie materiałów – stalownie i huty szkła

Podobnie jak w przypadku obiektów energetycznych czy spalarni odpadów systemy oczyszczania gazów są niezbędne hutach w szkła i stalowniach. Ich elementy takie jak przepustnice żaluzjowe, klapy odcinające, zapobiegają kierowaniu gazów do miejsc innych niż przeznaczone do ich unieszkodliwiania instalacje, w tym do atmosfery.

W hutach stali stosuje się dziś kilkuetapowe oczyszczania gazu – najpierw wstępne w odpylniku statycznym, dalej (po ochłodzeniu) w spłuczkach, kolejno w odwadniaczu cyklonowym. Pomiędzy elementami tego typu instalacji muszą znaleźć się urządzenia takie jak przepustnice i klapy odcinające, regulujące i sterujące przepływem medium. Przyczyniają się one do zapobiegania emisji do atmosfery spalin, azotu, siarki i metali ciężkich, zwiększając bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska procesów wytwarzania niezbędnych nam na co dzień materiałów.

Podsumowując, przepustnice żaluzjowe są stosowane głównie jako części systemów oczyszczania powietrza, gazów i spalin powstających w procesach przemysłowych: ich najważniejszym zadaniem jest zapobieganie emisji tych szkodliwych związków poza obszary i urządzenia przeznaczone do ich unieszkodliwienia.

FAQ:

1. Czym jest przepustnica żaluzjowa?

Przepustnica żaluzjowa to element armatury przemysłowej – specjalna klapa, która staje się częścią systemu oczyszczania, oddymiania i filtracji zanieczyszczeń.

2. Do czego służy przepustnica żaluzjowa?

Przepustnica żaluzjowa służy do odcinania oraz (lub) regulacji strumienia przepływu powietrza czy spalin, a także sterowania medium. Pełni funkcję przegrody pomiędzy daną przestrzenią a pozostałą częścią instalacji.

3. Gdzie wykorzystuje się przepustnice żaluzjowe?

Przepustnice żaluzjowe to rozwiązania przemysłowe stosowane w różnych procesach technologicznych, zwłaszcza w systemach oczyszczania powietrza, spalin, w tym np. odsiarczania i odazotowania. Są wykorzystywane m.in. w elektrowniach, spalarniach odpadów, hutach i stalowniach oraz stoczniach.