Wróć do sektorów

Dla stoczni

Przemysł morski musi wprowadzać najnowocześniejsze technologie wspomagające ograniczenie emisji spalin oparte na skraberach.

Produkty dla stoczni, takie jak klapy odcinające i divertery projektowane przez DSM, muszą spełniać najwyższe standardy, podlegać uznaniom Towarzystw Kwalifikacyjnych, wymogi dostosowane do branży oraz konstrukcji statków.

Projektowanie dla stoczni

Emisja zanieczyszczeń ze statków i transportu morskiego przyczynia się skażenia wód i powietrza. Wdrożenie działań, które zahamują niekorzystny wpływ m.in. przemysłu morskiego na przyrodę, jest znaczącym celem. Największym zagrożeniem dla środowiska morskiego, jak i lądowego, jest emisja tlenków siarki, tlenków azotu czy dwutlenku węgla. Są one produktem ubocznym spalanych paliw,  które są używane do napędzania silników spalinowych. Restrykcje zmierzające do poprawy jakości środowiska, wymagają od armatorów  działań, których celem ma być znaczne obniżenie lub zahamowanie emisji spalin do absolutnego minimum. DSM projektami klap, diverterów  do skraberów  przyczyniając się do zmniejszenia niekorzystnego wpływu tych zanieczyszczeń  na środowisko.

Divertery, klapy szczelne  dla przemysłu morskiego

Powstają i wdrażane są produkty dla statków, które mają  wspomagać proces redukcji  emisję zanieczyszczeń do powietrza i wód. W statkach instalowane są divertery, klapy szczelne  jako element  skraberów, w których projektowaniu DSM ma swój ogromny udział - obecnie ponad 550 statków różnego typu wykorzystuje rozwiązania firmy DSM, które przyczyniają się do ograniczenia emisji.

Divertery są zespołem dwóch klap odcinających, które posiadają jeden napęd we wspólnym korpusie. Takie klapy projektowane przez DSM, służą przekierowywaniu strumienia gazów i spalin do rurociągów. Divertery na statkach mogą pracować dwustanowo albo przekazywać strumień jednym lub drugim kanałem. Ze względu na to, iż jest to produkt dla stoczni, stosuje się w nim specjalne uszczelnienia, a same konstrukcje diverterów wykonane są z uwzględnieniem najnowszych technologii wytwórczych.

Projektowanie diverterów przez DSM

Branża morska jest specyficzna, dlatego wymaga także specjalistycznych rozwiązań. Produkty dla stoczni projektowane przez DSM, zwłaszcza klapy odcinające oraz  divertery, muszą spełniać określone przepisy Towarzystw Klasyfikacyjnych (np. DNV-GL, LR itd.), aby ich stosowanie w statkach spełniało najwyższe standardy.

Divertery na statki są instalowane zarówno na nowych jednostkach, jak i tych już zwodowanych. DSM projektując urządzenia do systemów ograniczających emisję zanieczyszczeń, muszą brać pod uwagę specyfikę branży i szczególnie trudne warunki funkcjonowania diverterów.

Przy projektowaniu klap i diverterów, grono inżynierów z DSM kładzie szczególny nacisk na szczelność zewnętrzną urządzeń. Dlatego przy wykonywaniu projektów dokonujemy szczegółowej analizy otoczenia i umiejscowienia klap, ze szczególnym naciskiem na ich uszczelnienie oraz zabezpieczenie połączeń.

dla-stoczni-galeria-1