Wróć do sektorów

Dla stalowni

Projektowane przez DSM klapy odcinające i regulacyjne będące produktem dla stalowni, przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów i szkodliwych pyłów.

Nasze projekty dostosowujemy do specyfiki branży i konstrukcji instalacji oczyszczania gazów.

Projekty dla stalowni

Produkcja stali niesie za sobą wiele zagrożeń dla środowiska naturalnego, gdyż przy jej wytwarzaniu powstają szkodliwe i niebezpieczne substancje takie jak pyły i gazy procesowe, gazy palne, dwutlenek węgla, a także tlenek azotu. Nie postępowanie według wymogów ekologicznych może doprowadzić do uwalniania się gazów, które będą niekorzystnie oddziaływały na środowisko. Dlatego tak niezbędne jest wdrażanie systemów oczyszczania gazów, dla których DSM projektuje klapy. 

Instalacje oczyszczania gazów dla hut stali

Spośród wszystkich rodzajów emisji szczególnie gazy palne, procesowe, pyły oraz tlenki azotu są niebezpiecznymi substancjami. Regulacje i wytyczne ekologiczne normują kwestie zabezpieczania ich w hutach stali. Instalacje montowane w hutach i stalowniach mają za zadanie kontrolować emisję tych zanieczyszczeń. 

Bezrefleksyjne zanieczyszczanie powietrza w przedsiębiorstwach nie będzie odbywało się bez konsekwencji prawnych. Właściciele przedsiębiorstw powinni zdawać sobie sprawę, jak ważna jest ochrona środowiska i wdrażanie działań, które będą zapobiegały szkodliwej emisji spalin, gazów i pyłów do atmosfery.

Instalacje oczyszczania gazu muszą być obecne we wszystkich hutach stali, gdyż dochodzi w nich do wstępnego oczyszczania gazu w odpylniku statycznym, chłodzenia go i oczyszczania w płuczkach, a następnie w odwadniaczu cyklonowym. Między tymi etapami istotna jest obecność oraz prawidłowe działanie klap odcinających, regulacyjnych i sterowania przepływem medium, których projektowaniem zajmują się inżynierowie z DSM. 

Projektowanie produktów dla stalowni 

Klapy regulacyjne i odcinające projektowane oraz wdrażane przez DSM są nieodzownym elementem instalacji przemysłowych, które montowane są w hutach stali i stalowniach. Są one jednymi z elementów, które udaremniają emisję do atmosfery zagrażających środowisku pyłów i gazów.

Nasza doświadczona kadra inżynierska tworzy projekty klap i przepustnic dla stalowni na całym świecie, dzięki czemu zna specyfikę branży, najnowsze technologie i wymogi związane z ochroną środowiska. W DSM wiemy, jakie komponenty zastosować i jak zaprojektować klapy, aby były one w pełni funkcjonalne oraz niezawodne. W swojej pracy skupiamy się na dostarczeniu klientom jak najlepszych rozwiązań, które będą współpracowały z instalacją oczyszczania gazów, dzięki czemu zapobiegają emisji pyłów i gazów. Doradzamy naszym klientom przy każdym etapie projektowania klap, a nasze konstrukcje wykonujemy w taki sposób, aby były jak najlepiej dopasowane do danej branży i jej specyfiki. 

dla-stalowni-galeria-1

Działania proekologiczne powinny być ważne dla każdego przedsiębiorstwa - nie tylko ze względu na wymogi prawne. Produkty dla stalowni, takie jak projektowane przez DSM klapy odcinające, przyczyniają się do zminimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko.

dla-stalowni-galeria-2

W DSM specjalizujemy się w projektowaniu, a także nadzorze związanym z montażem i rozruchem instalacji oczyszczania gazów, w której umiejscowione są nasze klapy regulacyjne i odcinające.