Produkty do regulacji strumienia gazów to niezbędny element instalacji oczyszczających emitowane spaliny w takich zakładach przemysłowych jak huty, stalownie czy stocznie oraz w elektrowniach i elektrociepłowniach. Są to m.in. klapy odcinające, dzięki którym strumień szkodliwych gazów, które są niebezpieczne dla atmosfery i środowiska naturalnego, może być regulowany i przekierowywany do odpowiednich instalacji oczyszczających. Wiele gałęzi przemysłu korzysta z tego ekologicznego rozwiązania.

Regulacja strumienia gazów a ochrona środowiska

Gałęzie przemysłu, do których funkcjonowania niezbędne są wielkie zakłady emitujące toksyczne związki chemiczne, są ważnym elementem gospodarki. Mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania wielu rynków, dlatego ich obecność będzie towarzyszyć nam na pewno przez bardzo długi czas. Podejmuje się jednak działania w celu zredukowania negatywnego wpływu elektrowni, elektrociepłowni, hut, stoczni, spalarni odpadów i wielu innych zakładów, w których obecne są liczne procesy spalania różnych rodzajów paliw.

Regulowanie przepływu gazów to jedna z funkcji instalacji do oczyszczania spalin, które powinny znajdować się w każdym tego typu zakładzie. Oczywiście ich budowa i działanie są uzależnione od rodzaju instalacji w jakich są instalowane , jednak cel jest jeden - ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Regulowanie strumienia gazu w zakładach przemysłowych

Istotne jest, że wiele przedsiębiorstw przyczynia się do zwiększania obecności np. tlenków siarki w atmosferze. Te związki chemiczne wchodzą w skład smogu i mają duszący i drażniący zapach. Są wytwarzane m.in. podczas spalania paliw, podczas transportu, a także w procesach produkcji energii, ogrzewania czy pozyskiwania metali z rud. Ponadto zakłady przemysłowe powodują, że do powietrza przedostają się trujące związki chemiczne - dioksyny. Z kolei inne emitowane gazy mogą negatywnie wpływać np. na architekturę i infrastrukturę.

Regulacja strumienia gazów przez okrągłe klapy odcinające

Klapy odcinające regulują przepływ spalin w systemach oczyszczania. Można wyróżnić wiele rodzajów klap stosowanych w zakładach przemysłowych, które różnią się m.in. przekrojem kanału, do którego muszą być dopasowane.

Klapy okrągłe służą do regulacji strumienia gazów, czyli spalin, bądź innych substancji, w kanałach o przekroju okrągłym. To, jaki model należy wybrać, zależy od rodzaju kanału, jaki jest wymagany w danej instalacji. Możliwe jest także wykonanie klapy wieloskrzydłowej. Jeśli chodzi o działanie okrągłej klapy regulującej strumień gazu, można do niej stosować dowolne rodzaje siłowników przeznaczonych do napędu armatury.

Odcięcie strumienia gazów można też przeprowadzać za pomocą odcinających klap okrągłych podwójnych. W tym przypadku odcięcie przepływu gazów będzie stuprocentowe dzięki użyciu powietrza doszczelniającego. Klapy do kanału o przekroju okrągłym także można wykonać jako modele wieloskrzydłowe.

Regulowanie przepływu gazów przez prostokątne klapy

Klapy regulacyjne, które regulują strumień wydostającego się gazu, mogą być dopasowane także do instalacji oczyszczającej spaliny z kanałem o przekroju prostokątnym. Jeśli wymiary klapy żaluzjowej tego wymagają, można zastosować wykonanie wieloskrzydłowe. Tak jak przy wariancie okrągłym, prostokątne klapy do regulacji strumienia gazów mogą być napędzane dowolnym rodzajem siłowników przeznaczonych do napędu armatury przemysłowej.

Klapa prostokątna także występuje w wariancie podwójnym. Odcięcia strumienia gazów są wówczas przeprowadzane jeszcze dokładniej, ponieważ pełne odcięcie strumienia jest możliwe dzięki użyciu powietrza doszczelniającego. Klapa prostokątna podwójna także może być wieloskrzydłowa. Klapy podwójne stosowane są wszędzie tam, gdzie nie można pozwolić na nawet minimalny przeciek. Doskonale sprawdzają się w każdym zakładzie przemysłowym, w którym znajduje się instalacja oczyszczająca z tak zwanym bypassem.

Divertery do odcinania przepływu strumienia gazów

Do odcinania przepływu gazów może służyć także diverter. Jest to zespół dwóch klap odcinających, które mają wspólny napęd i korpus. Urządzenie przekierowuje strumień gazów, którymi mogą być np. spaliny czy powietrze, na rozgałęzieniach rurociągów. Praca divertera może przebiegać dwustanowo - jedna klapa zamknięta a druga otwarta.

Divertery można podzielić ze względu na rodzaj stosowanego uszczelnienia skrzydeł. Wiele typów pozwala na uzyskanie podwyższonej szczelności na zamknięciu. Urządzenia te są często stosowane w układach kogeneracyjnych. Wówczas umieszcza się je na wyjściu z turbiny silnika do przekierowywania spalin na komin lub wymiennik ciepła. Kogeneracja, czyli proces technologiczny, w którym jednocześnie wytwarza się energię elektryczną i ciepło użytkowe jest przeprowadzany w elektrociepłowniach, które wykorzystują klapy odcinające do regulowania strumienia gazów.

Gdzie konieczna jest regulacja strumienia gazów?

Zakłady przemysłowe emitujące znaczące ilości szkodliwych gazów do atmosfery i które wyposaża się w instalacje z klapą odcinającą do regulowania przepływu gazów, obejmują:

  • elektrociepłownie,
  • spalarnie odpadów,
  • elektrownie,
  • stocznie,
  • huty szkła,
  • stalownie.

W każdym z tych zakładów niezbędna jest instalacja oczyszczająca spaliny, której elementy będą wspomagały bezpieczeństwo personelu, a jednocześnie zapewniały maksymalną funkcjonalność instalacji. Wymagają tego procesy takie jak:

  • termiczne przekształcanie lub utylizowanie odpadów w spalarniach odpadów,
  • emisja zanieczyszczeń do powietrza i wód przez statki i transport morski,
  • produkcja stali, która generuje powstawanie takich substancji jak pyły, gazy palne czy tlenek azotu,
  • wytapianie szkła w hutach, które wymaga bardzo wysokich temperatur i zużycia energii, co prowadzi do wydzielania takich substancji jak niezwykle szkodliwe tlenki siarki czy azotu.

Procesy w zakładach przemysłowych generują bardzo duże zużycie energii, które jest szkodliwe dla środowiska naturalnego. Właściciele przedsiębiorstw, które z jednej strony są fundamentem wielu gałęzi gospodarki, a z drugiej nieuchronnie przyczyniają się do zanieczyszczenia atmosfery, środowiska lądowego i wodnego, powinni więc stosować w swoich firmach rozwiązania, które mogą zredukować negatywne konsekwencje tak wielu rodzajów działalności.

 

FAQ

1. Dlaczego w zakładach przemysłowych konieczna jest regulacja/przekierowanie przepływu gazów?

Substancje, które przedostają się do atmosfery w wyniku procesów produkcyjnych, są niezwykle szkodliwe dla atmosfery i całego środowiska naturalnego. Przekierowanie strumienia gazu ma na celu zniwelowanie emisji spalin.

2. Jakie urządzenia służą do regulacji i odcinania strumienia gazów?

Służą do tego klapy odcinające: okrągłe lub prostokątne, pojedyncze lub podwójne, a także zespoły klap, czyli divertery.

3. Jak wybrać klapę do regulowania przepływu gazu?

Najlepiej wybrać klapę od producenta, który proponuje produkty zaawansowane technologiczne, uczestniczy w montażu i rozruchu klapy oraz wyróżnia się wiedzą w zakresie ochrony środowiska i działania instalacji oczyszczających emitowane spaliny.